Go Big or Go Home

Listed by Home loan Junction 17/03/2016

TENANT AND LANDLORD: WHAT ARE YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS?

Listed by NGL Attorneys on 17/03/2016

VERSKIL TUSSEN LIKWIDASIE EN SEKWESTRASIEPROSES

WITH COMPLIMENTS Contact number is: Tel: (016) 421 4471 – Vereeniging 21 Leslie Street VEREENIGING

‘n Sekere Manier Om Tot 12% Van Jou

Wanneer jy enige bate verkoop waar die transaksie aan BTW onderhewig is, moet jy onomwonde aandui of die ooreengekome prys BTW insluit of uitsluit.

Wie Is Verantwoordelik Vir Jou Dak Wat Lek?

Jy het uiteiendelik jou droomhuis gekoop, jy trek in en jy voel heel ingeburger. Alles gaan voor die wind, totdat die eerste reëns kom en jou dak ernstig lek. Wie is regtens hiervoor aanspreeklik? Ons reg en die beperkinge van die “voetstoots”klousule:

See latest COVID-19 updates on government website www.sacoronavirus.co.za.